مرور برچسب

کوهستان

کوهنوردی و شخصیت هایی که در آن می بینید

کوهنوردی برای همه است و در آن  هر نوع قشر آدمی پیدا می شود. بیرون رفتن از خانه و یا محیط کار و قدم زدن در دل طبیعت این معنی را میدهد که ما تقریبا به صورت گریزناپذیری در ارتباط با آدم‌های نه خیلی مودب، آدم‌های سمج و یا برعکس آدم‌هایی به یاد…