مرور برچسب

زانو درد

کوهنوردی و پیشگیری از زانو درد

زانوهای شما در طول شبانه روز و زندگی روزمره، فشار زیادی را متحمل می‌شوند. بر طبق گفته‌ی یک وبسایت پزشکی معتبر، تنها هنگام بالا رفتن از پله‌ها، فشاری معادل چهار برابر وزنتان را به زانوهایتان وارد می‌کند. با این حساب تصور کنید هنگامب که یک…