مرور برچسب

ارفع ده

ارفع ده کجاست؟

ارفع ده جنگلی در دل کوهستان با درختان درهم‌ تنیده افرا، توسکا، ملچ و غیره است دورنمای قله ارفع‌ ده، دره و آوای پرندگان، و چشمه‌های خروشان در منطقه ارفع ‌ده در کنار هم دیده می‌شود. سفر به این منطقه تجربه‌ای بی‌نظیر در خاطرتان ثبت می‌کند.