آیا از کیفیت وعده صبحانه و عصرانه راضی هستید ؟

نحوه‌ی عملکرد تورلیدر چگونه است ؟

آیا از کیفیت وسایل نقلیه راضی هستید ؟